Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Smaksgaver AS behandler personopplysninger i forbindelse med våre kundeforhold.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Smaksgaver AS samler inn og bruker personopplysninger på følgende nettsider / domener: smaksgaver.no

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til: 

Smaksgaver AS

Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar
67 25 97 30
 
Lager
Fjellhamarveien 46
1472 Fjellhamar
 
Smaksgaver AS er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger.
Personopplysninger er frivillig å oppgi. Enten dette gjelder brosjyre og informasjonsmateriell, nyhetsbrev, registrering og deltakelse på arrangement etc.
 
Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål: 
Bruk av epostadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider og andre dedikerte kanaler.
 
Gi f.eks: Informasjon, møter, arrangementer, kandiatutvelgelse, innhenting av statistikker etc. 
 
Abonnement av nyhetsbrev som mottas kan være tilbud, aktuelle nyheter, infomateriel.
For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres. Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret.
 
Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse.
Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som: 
Hvor mange besøker nettstedet, besøkvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.
Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. 
Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 
 
For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut.
 
Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.
 
Vår virksomhet har inngått avtale med følgende IT / databehandlere: 
 
– Make AS
– WordPress
– Tripletex
– Mamut
– Schenker
– Bring
– Consignor
Våre servere er p.t. plassert i EU, og våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.
 
Dersom det er overføringer av opplysninger innenfor EU/EØS sørger vi for at direktiver om personopplysninger og spesifiserte lover om vern følges. Dette gjelder også for tredjeparter som eventuelt befinner seg utenfor EU/EØS området.  
 
Personer som spør har rett til å få informasjon om behandling i virksomheten etter personopplysningsloven. 

Dette betyr at du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil. 

(Se kontaktopplysninger over). 
Opplysninger lagres ikke om deg utover loven sine rammer. Ved f. eks oppsigelse av et abonnement, ikke aktiv epostadresse, ønsker ikke mottak av nyhetsbrev.
 
Øvrige personopplysninger som ikke er knyttet til en av våre tjenester eller aktivt abonnement vil bli slettet senest etter 30 dager.
Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen. 
Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter. 
 
Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.
 
Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.